آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تا کنفرانس

0

تا کنفرانس

تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات1396/1/15

اعلام نتایج داوری1396/1/25

مهلت ثبت نام1396/01/31

آمار بازدید

کاربران آنلاین 11

بازدید روزانه 96

بازدید کل 113801

پوستر کنفرانس

کمیته علمی

ردیف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

گرايش

مقطع

رتبه

سمت

1

دکتر فریبا البرزی

معماری

معماری

دکتری

استادیار

مدیر گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و عضو هیات علمی گروه معماری

2

دکتر مریم ارمغان

معماری

معماری

دکتری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

3

دکتر وحید بیگدلی راد

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

4

دکتر مهدی خاکزند

معماری

معماری منظر

دکتری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

5

دکتر مریم خستو

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استادیار

معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و عضو هیات علمی گروه شهرسازی

6

دکتر سید محمدرضا خطیبی

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استادیار

معاون آموزشی دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و عضو هیات علمی گروه شهرسازی

7

دکتر شیدا خوانساری

معماری

معماری

دکتری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

8

دکتر کمال رهبری­منش

معماری

معماری

دکتری

استادیار

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

و عضو هیات علمی گروه معماری

9

دکتر نوید سعیدی­رضوانی

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

10

دکتر جمال الدین سهیلی

معماری

معماری

دکتری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

11

دکتر مهرداد متین

معماری

معماری

دکتری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

12

دکتر حسین مدی

معماری

انرژی

دکتری

استادیار

عضو هیات علمی و مدیر گروه  دانشگاه بین المللی امام خمینی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

13

دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی

معماری

معماری پایدار

دکتری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

14

دکتر کیانوش ناصرالمعمار

معماری

معماری

دکتری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

حامیان معنوی همایش

حامیان مالی

گالری تصاویر

به پرداخت ملت