آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تا کنفرانس

0

تا کنفرانس

تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات1396/1/15

اعلام نتایج داوری1396/1/25

مهلت ثبت نام1396/01/31

آمار بازدید

کاربران آنلاین 8

بازدید روزانه 84

بازدید کل 113789

پوستر کنفرانس

شورای سیاست گذاری

ردیف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

گرايش

مقطع

رتبه

سمت

1

دکتر سیمون آیوازیان

معماری

معماری

دکتری

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2

دکتر سید حسین بحرینی

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

3

دکتر محمدرضا پورجعفر

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

مدرس نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

4

دکتر فرهاد تهرانی

معماری

سازه های سنتی

دکتری

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

5

دکتر محمدجواد ثقفی

معماری

معماری

دکتری

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

6

دکتر سید محسن حبیبی

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

7

دکتر زهره داودپور

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

8

دکتر کرامت اله زیاری

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

9

دکتر اصغر ساعد سمیعی

معماری

معماری

دکتری

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

10

دکتر حسین سلطان زاده

معماری

معماری

دکتری

دانشیار

رییس دانشکده معماری و شهرسازی

11

دکتر اسماعیل شیعه

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

12

دکتر منوچهر طبیبیان

شهرسازی

شهرسازی

دکتری

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

حامیان معنوی همایش

حامیان مالی

گالری تصاویر

به پرداخت ملت